Handledarkurs

Från och med den 1 januari 2006 krävs att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil, har genomgått en introduktionsutbildning. Detta gäller även eleven.

Hos oss får ni en nyttig och inspirerande handledarkurs. En utbildning för både elev och förälder/anhörig.
Vår kurs är 3 timmar och 15 minuter. (inkl. rast)
Ta kontakt med oss redan idag. Alla kommande kurser finns via vår kalender.

Kalender