Välkommen till Nya Trafikskolan!

Det lokala företaget med ett stort SAIK hjärta!

Hos oss hittar du moderna lokaler med den senaste tekniken för att göra tiden på trafikskolan både lärorik och rolig. Vi utbildar inom personbil både automat & manuell, tungt släp BE & (B96), moped och erbjuder även kompletta utbildningspaket.
Se våra utbildningar

Personal

Gustaf
Trafikskolechef, Trafiklärare & Utbildningsledare
gustaf@nyatrafikskolan.nu
Sarah
Trafiklärare
sarah@nyatrafikskolan.nu
Annica
Trafiklärare
annica@nyatrafikskolan.nu

Miljöpolicy för Nya Trafikskolan i Sandviken

Nya Trafikskolan i Sandviken vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi vill utmana oss själva och visa andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav. Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan.
Utveckla förarutbildningen
Utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
Egna miljömål
Hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
Välja miljöanpassat
Välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
Välja samarbeten
Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet,
Välja hållbarhet
Ekonomi och social hållbarhet
Effektivisera
Effektivisera vår energiförbrukning
God resurshållning
Arbeta för en god resurshushållning
Nya Trafikskolan i Sandviken ombesörjer sig att
Alla medarbetare är informerade om Nya Trafikskolan i Sandviken miljöpolicy för att kunna agera i enlighet med denna.
Det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande
Miljöfrågorna implementeras i producerade läromedel
Producerad av 
cross